Inhoud: 0 producten

Getoonde prijzen zijn excl. 21% BTW

Disclaimer
Deze website en haar inhoud genieten bescherming uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten.

Alle merken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermde werken die te zien zijn op en/of octrooirechten die bestaanten aanzien van deze website behoren toe aan Vermeer BV of haar toeleveranciers, tenzij anders is aangegeven.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeer BV en/of haar toeleveranciers is het niet toegestaan de website,(delen van) haar inhoud en de daarop aanwezige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken etc.

Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik door (potentiële) klanten. Het is slechts toegestaan de website te bekijken opeen enkele computer en/of daarvan een enkele 'hard-copy' te printen. Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan(potentiële) klanten.

Vermeer BV heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geengaranties geven met betrekking tot de aard, inhoud en/of het gebruik daarvan.

Vermeer BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de website.

Voor zover Vermeer BV op haar website 'links' heeft aangebracht c.q. aanbrengt naar websites van derden, geeft Vermeer BVgeen garanties met betrekking tot de aard, inhoud en of het gebruik daarvan.

Vermeer BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze websites.

Het is niet toegestaan deze website te 'framen' en zonder schriftelijke toestemming te linken met andere websites.