Inhoud: 0 producten

Getoonde prijzen zijn excl. 21% BTW

EN NORMERING


De CE-markering verwijst naar de veiligheid van het product. De CE-markering geeft aan dat is voldaan aan de eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid uit hoofde van de Europese richtlijn (89/686/EEC). De Europese richtlijn (89/686/EEC) omvat de wetgeving van de Europese lidstaten in verband met persoonlijke beschermingsmiddelen, kortweg PPE (Personal Protective Equipment). De Europese richtlijn (89/686/EEC) definieert de minimale eisen voor ontwerp en productie, waaraan de PPE moet voldoen om een veilige werkomgeving te garanderen.De Europese richtlijn (89/686/EEC) classificeert PPE in drie categorieën:

Categorie 1

Categorie 1 betreft het laagste niveau van PPE. De gebruiker wordt geacht zelf de behoefte aan bescherming te bepalen en er is sprake van een beperkt risicoop ernstige gevolgen indien er geen geschikte kleding wordt gedragen. De producten uit deze categorie voldoen volgens de opgaven van de fabrikant aan de normen.Helly Hansen producten in deze categorie zijn waterdichte kleding (EN 343) en kleding die beschermen tegen de kou (EN 342).

Categorie 2

Categorie 2 omvat producten die zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen die risico op ernstige, maar niet fatale gevolgen met zich meebrengen (niet categorie 1 of 3).De producten moeten worden getest en gecertificeerd door een aangewezen instantie. Producten uit deze categorie zijn vlamvertragende kleding (EN 531/533, EN 470-1),kleding die beschermt tegen statische elektriciteit (EN 1149), kleding die goed zichtbaar is (EN 471), reddingsvesten (EN 395, 396 en 399) en drijfhulpmiddelen (EN 393).

Categorie 3

Categorie 3 betreft producten en omgevingen waarin de gebruiker kan worden blootgesteld aan levensgevaar of aan gevaren die de gezondheid ernstige en permanente schade toebrengen.Producten in deze categorie voldoen aan CLC/TS 50354: kleding voor gebruikers die worden blootgesteld aan de gevaren van vlambogen.

Productprestaties
Het CE-merkteken garandeert dat het product voldoet aan de prestatienormen die voor een de betreffende producten zijn vastgesteld.Het is geen garantie dat het product het risico op ongevallen vermindert of ernstige verwondingen voorkomt in gevallen dat de gebruiker wordt blootgesteld aan gevaren in de werkomgeving.Hierna volgt een samenvatting van de geharmoniseerde Europese (EN) normen:(Neem voor volledige informatie over het CE-markeringssysteem contact op met onze vertegenwoordiger of de lokale autoriteiten.)