Inhoud: 0 producten

Getoonde prijzen zijn excl. 21% BTW

Vermeer Workwear Vermeer Workwear Vermeer Workwear

Wat bieden wij


Bedrijfskleding.com is de commerciële website van Vermeer Workwear. Sinds 1928 leverancier van bedrijfskleding en veiligheidsartikelen in de ruimste zin van het woord.Alle grote merkfabrikanten zoals KLM-Kleding, Havep , Fristads, Mascot, Helly Hansen, Bata, Cofra, Atlas, Haix zijn in onze webshop opgenomen. Vanwege het grote aanbod aan bedrijfskleding en veiligheidskleding is het gehele pakket opgedeeld in groepen zodat wij u op snelle manier bij het naar het gewenste produkt kunnen leiden Zo wordt de volgende hoofdindeling aangehouden:

Bedrijfskleding


De term bedrijfskleding is een verzamelnaam voor alle kleding die het werken veiliger of gemakkelijker maakt, door de overheid verplicht is gesteld (politie etc) ,of bij een bedrijf wordt gedragen voor het uitdragen van een uniforme en representatieve uitstraling.Het algemene kenmerk van bedrijfskleding is dat de kleding wordt gedragen tijdens het uitoefenen van diverse werkzaamheden.Tot deze hoofdgroep behoren o.a.
- Werkkleding
- Winterkleding
- Regenkleding
- Vrije tijdskleding
- Foodkleding
- Ziekenhuis kleding
- Horeca kleding
- Security kleding
- Profielkleding

Veiligheidskleding


Zodra bedrijfskleding de veiligheid op de werkplek bevordert, wordt de term veiligheidskleding gebruikt. Deze kleding voldoet aan een of meerdere EN normen, w.o.
EN 343 Beschermende kleding , bescherming tegen regen.
Deze norm geeft nadere specificaties inzake de waterdichtheid en de waterdampweerstand van een kledingstuk.
EN 471 Hoge zichtbaarheid bij professioneel gebruik
Deze norm is van toepassing op waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid.
EN 531 vlamvertragende kleding
Deze norm is van toepassing op beschermende kleding voor werknemers die worden blootgesteld aan hitte en vuur, uitgezonderd kleding voor brandweer en lassers.
EN 1149 Anti-statische kleding
Middels een tweetal technieken kan kleding antistatische eigenschappen toebedeeld krijgen. Door middel van geleiding of door middel van inductie. De norm is vantoepassing indien de kleding in staat is om de elektrische lading door middel van geleiding af te voeren naar de aarde.Bij veiligheidskleding wordt veelal een combinatie van de bovenstaande normen in een kledingstuk verwerkt. Zo is bij de petrochemische industrie vlamvertragendekleding en tevens anti-statische kleding een vereiste; naast bescherming van de drager wordt tevens voorkomen dat de drager a.g.v. elektrische oplading een explosie kan veroorzaken in ruimtes waar explosieve dampen aanwezig zijn.De veiligheidskleding is ingedeeld naar Europese norm zodat de gebruiker na een inventarisatie van de vereiste normen een juiste keuze kan maken.

Veiligheidsartikelen


Hieronder vallen alle persoonlijke beschermingsmiddelen ( pbm) welke door de Europese Richtlijn 89/686 nader worden aangeduid als ‘een uitrustingsstuk of middeldat bestemd is om door 1 persoon te gedragen of vastgehouden als bescherming tegen 1 of meer gevaren, die een bedreiging zijn voor de gezondheid en veiligheid’.Deze richtlijn legt fundamentele veiligheidsvereisten vast waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen.De veiligheidsartikelen worden verdeeld in een drietal categorieën, t.w.

Categorie I
De pbm’s van deze categorie geven bescherming tegen een laag risico en hebben een eenvoudig ontwerp. De fabrikant is verplicht een technisch fabricage dossier aan te maken, en mag CE aan zijn artikel aanbrengen zonder tussenkomst van een onafhankelijke instantie (Notified Body)
Categorie II
De pbm’s geven bescherming tegen een matig risico. Een onafhankelijke instantie moet het technischfabricage dossier toetsen en zal aan de hand van het resultaat een certificaat verstrekken.
Categorie III
Tot deze categorie behoren pbm’s welke bescherming bieden tegen een hoog risico, met dodelijke afloop of blijvend letsel. Naast een toetsing van het technischfabricagedossier volgt er jaarlijks een controle door een onafhankelijke instantie welke bestaat uit het testen van stalen of een controle van het kwaliteitssysteem.
Alle veiligheidsartikelen uit de webshop voldoen aan Europese Richtlijn. Omdat het artikel persoonsgebonden is hebben wij een indeling gemaakt naar lichaamsdeel dat moet worden beschermd,
- Handbescherming
- Hoofdbescherming
- Gehoorbescherming
- Oogbescherming
- Gelaatbescherming
- Ademhalingsbescherming
- Valbeveiliging
Etc.

Veiligheidsschoenen


Werkschoenen behoren tot de categorie veiligheidsschoenen indien deze voldoen aan deEN norm 20345-1. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in een aantal klassen:
Klasse
SB basiseisen , stalen neus (200J)
S1 Stalen neus, gesloten hiel, oliebestendige zool, antistatisch, energieabsorptie in de hak
S2 Gelijk aan S1+waterafstotend
S3 Gelijk aan S2 + stalen tussenzool (1100N)
S4 Gelijk aan S1 + volledig waterdicht (vaak kunststof)
S5 Gelijk aan S4 + stalen tussenzool (1100N), genopte zool

Zoals reeds in de SB klasse vermeld dient de beschermneus bij de tenen een kracht op te kunnen vangen van minimaal 200 Joule.Op de webshop wordt telkens de juiste norm vermeld zodat de gebruiker op eenvoudige wijze de juiste schoen kan selecteren.Wij leveren een breed pakket veiligheidsschoenen van diverse grote merkfabrikanten zoals: Bata, Cofra, Haix, Atlas, Jallatte, Caterpillar etc. Uw bezoek aan onze webshop wordt bijzonder op prijs gesteld en wij hopen dat de door ons aangeboden produktinformatie u in staat hebben gesteld om een verantwoorde keuze te maken uit ons produktassortiment.
Ons verkoopteam is te allen tijde bereid u nader te informeren. Wij zijn bereikbaar op 010-4291447